• гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Промишлена №19

Бутилиране

Машини за бутилиране, транспортни системи за бутилки, пълначно затварачни блокове.

Машината е предназначена да изплаква бутилки с чиста питейна вода преди постъпването им в пълначната машина. Посредством звезда бутилките се подават към карусела с изплакващите глави. Бутилките се захващат за гърловините с щипки и се обръщат на 180 градуса. Следва изплакване с вода чрез пръскащи дюзи, монтирани на щипките. След изплакването бутилките се отцеждат, завъртат се отново на 180 градуса и се отвеждат към машината за пълнене. Щипката е конструирана така, че да захваща различни видове гърловини. Ринзерът е със собствено задвижване и безстепенно регулиране на производителността с честотен регулатор. Има вана за събиране и отвеждане на отработената вода в канализацията. Снабден е с външна предпазна облицовка.

  • за бутилки
  • за стекове
  • за каси

Транспортните системи са предназначени за транспортиране на стъклени и  PET бутилки, кенове, каси и кашони. Транспортните системи се изработват на модули, съгласно идейния проект.

Зареждаща и акумулираща маса за бутилки

Машината е предназначена за пълнене на тихи напитки в PET-бутилки. Бутилките постъпват в машината посредством входяща звезда и се повдигат към пълначните вентили. Пълненето става по ниво. Пълните бутилки се отвеждат към транспортьора от изходящата звезда и се подават към затварящата машина. Машината за пълнене е със собствено задвижване и безстепенно регулиране на производителността с честотен регулатор. Снабдена е с външна предпазна облицовка.

  • Машина за затваряне с пластмасови винтови капачки

Машината е предназначена за затваряне на PET – бутилки с винтови капачки. Бутилките постъпват в машината посредством шнек и входяща звезда. Затварянето на бутилките става с магнитни затварящи глави. Затварачната колона е снабдена с ориентиращ механизъм и устройство за подаване на пластмасовите винтови капачки. Производителността се регулира безстепенно чрез честотен регулатор. Корпусът на затварачната машина е снабден с предпазни врати.

  • Елеватор за пластмасови капачки

Елеваторът служи за транспортиране на пластмасови капачки до бункера на затварачната машина. Той се включва и изключва автоматично от датчици за ниво на капачките в бункера на затварачната машина.